Арга хэмжээний тухай

Mongolia Startup Showcase 2019 нь Snow Leopard Tech Challenge арга хэмжээний төгсгөлийн шат бөгөөд 10-р сарын 1-аас 10 сарын 7-ний өдрүүдэд Малайз, Сингапур улсад болно.

Монголын шилдэг гарааны бизнесүүдийг Азийн шилдэг хөрөнгө оруулагч болон ижил төстэй гарааны бизнесүүдтэй уулзуулах, цаашлаад тэднийг хөгжлийн дараагийн шатанд нь хүргэх зорилготой юм.

FAQ

Оролцох гарааны бизнесүүдэд ирэх үнэ цэнэ?

Юуны өмнө MSS нь оролцогч гарааны бизнесүүддээ олон улсад гарах нэг том алхам нь болж байгаа юм. Ихэнх гарааны бизнесийн алс хэтийн зорилго нь олон улсад гарах байдаг шүү дээ. Тэгвэл бидний энэхүү арга хэмжээ яг л энэхүү зорилгод хүрэх гүүр нь байх болно

  • Олон улсын хөрөнгө оруулагчидтай уулзаж танилцуулга хийх
  • Монголын шилдэг бизнес хурдасгуур хөтөлбөрт хамрагдах (Startup Studio)
  • Зах зээлээ ОУ-н түвшинд тэлэх
  • Монголын шилдэг менторуудаас суралцах
  • Монгол болон ОУ-д маркетинг ПиАр-нолон суваг нээгдэх

MSS-д гарааны бизнесүүдээс гадна ямар хүмүүс явах боломжтой вэ?

Бидний гарааны бизнест хөрөнгө оруулах үндсэн шалгууруудын нэг нь үүсгэн байгуулагч, багын бүтэц, туршлага юм. Бизнесийн үйл ажиллагаа нь эхлээгүй, ашиг олж эхлээгүй боловч үүсгэн байгуулагч баг нь сайн байвал бид хөрөнгө оруулалтын шийдвэртээ онцлон анхаарч үзэх болно. Мэдээж, хувь хүний нууц мэдээллийг авч байгаа учир бид тус мэдээллийг нууцын зэрэглэлээр, өөрсдийн үйл ажиллагаанд ашиглах ба, таны зөвшөөрөлгүйгээр өөр этгээдэд шилжүүлэхгүй.

Хөтөлбөрийн үе шатууд

Нэг дүгээр үе "Snow Leopard Tech Challenge" -д оролцох

  • 1 July - 1 August 2019: Гарааны бизнесүүдийг бүртгэл авах
  • 1 August - 15 August 2019: Гарааны бизнесүүдийг шалгаруулах

Хоёр дугаар үе

  • 16 August - 15 September 2019: Шалгарсан гарааны бизнесүүдийг хурдасгуур хөтөлбөрт оролцуулах

Гурав дугаар үе

  • 1 October - 6 October 2019: Шалгарсан гарааны бизнесүүдийг MSS-т оролцуулах
1

Гарааны бизнесүүдийг бүртгэл авах

1 July - 1 August 2019
2

Шилдэг 5 гарааны бизнесүүдийг шалгаруулах

1 August - 15 August 2019
3

Шалгарсан гарааны бизнесүүдийг хурдасгуур хөтөлбөрт оролцуулах

16 August - 15 September 2019
4

Шалгарсан гарааны бизнесүүдийг MSS-т оролцуулах

1 October - 6 October 2019

Холбоо барих

8000-2662